Info

Sanjin Imanić je diplomirani kineziolog/diplomirani profesor sporta.

Također Sanjin je certificirani personalni trener i savjetnik za ishranu od European Health and Fitness Association. Nakon dugogodišnjeg bavljenja košarkom, Sanjin se bavi u treningu snage i sportskom kondicionom treningu.

Član je European Health and Fitness Association (europeactive.eu)

 • Septembar 2014 – završetak Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja/Kineziologije
 • Septembar 2014 – početak rada kao personalni trener
 • November 2014 – licenca za personalnog trenera (EQF Level 4)
 • Februar 2015 – diplomski rad: Planiranje i programiranje treninga snage u kondicionoj pripremi
 • Februar 2015 – član European Health and Fitness Association/European Register of Exercise Professionals
 • April 2015 – licenca za savjetnika za ishranu
 • Maj 2015 – startanje facebook stranice
 • Septembar 2015 – vođenje grupnog sata HIIT (High Intensity Interval Training) u Fitness Universe Sarajevo
 • Januar 2017 – startanje web stranice
 • April 2017 – izlagač na Adria Fit Expo (prvi regionalni sajam fitnessa, sporta i zdravlja)
 • April 2017 – sudjelovanje na seminaru: 7 tajni funkcionalnog treninga – Marino Bašić
 • April 2017 – status: Advanced Health and Exercise Specialist (EQF Level 6) – European Health and Fitness Association/European Register of Exercise Professionals